Заява про прийняття на роботу.

Генеральному директору

_________________________________

(назва фірми)

_________________________________

(ПІБ керівника)

від _______________________________

(ПІБ працівника)

м. Київ, вул. _________, кв.__

паспорт: серія ____ № _______

виданий ______ РУГУ МВС України

______ _________ 2002 р..

ІПН № __________________________

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на посаду ___________________________________з _________201___года.

З умовами встановлення мені двох (тримісячного) випробувального терміну ознайомлений (а) і згоден (на).

З Правилами трудового розпорядку, колективним договором і  умовами праці на робочому місці ознайомлений (а) і згоден (на).

 

_________________________

(підпис)

 

ВЕРНУТСЯ В ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ