Образцы расписок

Зразок  №  1:

Розписка

Я, студентка  юридичного факультету Національного  університету імені ________________ Гарная О. Е., отримала від  завідувача бібліотеки  Данько Е.П. для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з Теорії держави та права, 1 (один) підручник з логики, 1 (один) підручник з філософії.
08.06.10

Підпис  _______________________

Підпис студентки Гарної О. Е. засвідчую

Декан юридичного
факультету     (підпис)     _________________________

 

 

Зразок  № 2:

Розписка

Я, Потапенко Іринна Миколаївна, взяла в борг у Кутько Тетяни  Олегівні  500 (п’ятсот) гривень. Зобов’язуюся повернути всю суму до 31 грудня 2012 р.

Домашня адреса: вул. Північна, ___, кв. ___, Київ. Паспорт ______ № _________, виданий ____________ України м. Києва, ___ листопада 19____ р.

26.11.11                                                                                                                  Підпис _______________________

Підпис Потапенко  І. М. засвідчую.
Державний нотаріус     (підпис)     _________________________

 

 

 

ВЕРНУТСЯ В ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ